Мобилна апликација My Unibank
Вашето слободно време е бесценето! Искористете ги удобностите на нашата Мобилна апликација My Unibank и заштедете!
 • ON-LINE аплицирајте за кредитен продукт
 • Затварете го достасаниот долг по кредитна картичка
 • Следете ги:
  • состојбите на трансакциски сметки, текот на трансакциите
  • состојбите на депозити, кредитни картички, кредити
  • авторизациите направени со картички
  • курсни листи
Мобилна апликација My Unibank
Вашата банка е насекаде со Вас - безбедно и удобно. Со Mобилната апликација My Unibank, можете брзо и лесно да ги проверите состојбите на Вашите банкарски сметки и депозити, да вршите плаќања во реално време, да добивате најнови информации за Вашите кредитни и дебитни картички. А ако барате експозитура или банкомат, апликацијата Ве упатува во најблиската и најпогодна за Вас. Сето ова е направено со современ интуитивен дизајн за да биде лесно и удобно за Вас.
Новата апликацијата My Unibank е нова верзија со модерен изглед, подобрен кориснички интерфејс, лесна навигација, зголемен број на функционалности. Новите функционалности, покрај новиот модерен изглед, се создадени со цел на брз, практичен и иновативен начин, корисниците да ги завршат своите потреби за банкарски услуги. За постоечките корисници, новата апликација може да се активира без посета во експозитура и со примена на најдобрите практики и меѓународните стандарди за безбедност на овој вид на комуникација.
Функционалности кои се вклучени во мобилната апликација се:
 • Можност за најава и потпишување со Биометрија
 • Плаќања во земјата; Кредитен трансфер, Режиски трошоци, Буџетски плаќања
 • Плаќања во странство
 • Плаќања со тековна или идна валута
 • Листа на одобрени примачи
 • Плати на пријател (преку листата на телефонски контакти)
 • Побарај пари од пријател (преку листата на телефонски контакти)
 • Мој буџет - алатка со која можете да трошите паметно и да ги контролирајте Вашите пари
 • Купопродажба на валута
 • Договарање на курс
 • Целосен достап до трансакции и авторизации со дебитни и кредитни картички
 • Можност за затварање на достасан долг по кредитна картичка
 • Копија на налог, зачувување на налог како шаблон
 • Нотификации - за приливи, одливи, блокади, деблокади
 • Брз преглед на документи за потпис и последни трансакции
 • Изводи по сметки и депозити
 • Креирање на извештаи за промет во период
 • Вчитување на изводи, извештаи за промет и налози во .pdf формат и споделување
 • On Line аплицирање за кредит
 • Барање за СМС нотификации
 • Барање за пакети
 • Скенирање на QR код заради авторизации
 • Информации за курсна листа
 • Мапа на банкомати и експозитури со навигација за најблиската локација
 • Приспособувања на јазикот за работа, лозинката, мерки за безбедност
 • Доставување на пораки до Банката при потреба од менито поддршка и информација
 • Информации за Тарифата на Банката, Општите услови користење на услуги во електронските сервиси на Банката, Политика за приватност
Апликациите My Unibank и UNI Tоken стануваат една апликација - My Unibank.
Новата апликација My Unibank поддржува и скенирање на QR код за најава и потпишување на налози и документи и на web апликацијата на Банката и на мобилната апликација.
Не сме забравиле и на Вашата сигурност
Имате различни опции за да изберете лимити на трансакциите и приспособувања за безбедност, како што се должината на сесијата, политика на потврдување и друго.
Од приспособувањето на апликацијата, можете да одберете:
 • Начин на потпишување на активните операции - плаќањата:
  • сите операции на уредот со Токен;
  • операции до одредени лимити на апликацијата со лозинка.
 • Времетраење на сесијата на апликацијата. Не се препорачува да се користи неразумно долга сесија
Поддржани оперативни системи:
Апликацијата е достапна за iOS, Android и Huawei со app store, со задолжителни минимални барања за верзија поставени од Банката.
Во моментов, минималните барања се: Android 8.0 (API level 26) и iOS 11
Корисниците на апликацијата можат да бидат:
 • За плаќања (активно банкарство) – физички лица постари од 18 години;
 • За извештаи (пасивно банкарство) – правни лица и физички лица над 18 години;
 • Овластени лица на физички и / или правни лица.

Мобилната апликацијаMy Unibank е достапна за бесплатно превземање од каталогот за апликации поддржан од соодветниот оперативен систем (во моментов на Google Play, AppStore и Huawei со app store).

ova mozda treba da nosi na forma za appliciranje za e banking idk bash