Дебитна

Mastercard Debit

 • Издавање со сметка во МКД, ЕУР или УСД
 • Брзина на плаќањето;
 • Заштеда на време за плаќање на помали износи;
 • Без чекање и пребројување на кусурот;
 • Едноставност – побарајте знак, доближете картичка и платете;
 • Поголема сигурност - картичката е постојано во Вашите раце;
 • Подобра евиденција на плаќањата.
 • 3D Secure заштита при плаќање на интернет
 • Располагање со потребната валута насекаде во светот, располагање со потребните средства 24 часа во денот, 7 дена во неделата
 • 24-часовна поддршка за корисниците, насекаде во светот
 • Нарачки и плаќање на интернет
 
дебитна

Mastercard картичка за млади

 • Mastercard картичка за млади наменета за тинејџери и млади на возраст од 15 до 25 години;
 • Бесплатна Mastercard® картичка за млади заедно со бесплатна бесконтактна стикер картичка со која може да плаќате насекаде, како и дополнителен пакет на услуги.
 • Потребните документи за издавање и општите услови се исти како и за останатите дебитни продукти
 
дебитна

Бесконтактна стикер картичка

 • Вашата дебитна картичка во намален облик! Залепете ја стикер картичката на вашиот мобилен телефон, доближете и платете!
 • Бесконтактната стикер картичка е наменета за сите корисници на дебитни картички.
 • Потребните документи за издавање и општите услови се исти како и за останатите дебитни продукти
 
дебитна

Visa Classic Debit

 • Издавање со сметка во МКД, ЕУР или УСД
 • Брзина на плаќањето;
 • Заштеда на време за плаќање на помали износи;
 • Можност за користење на пакет услуги – Унифлекс пакет;
 • Без чекање и пребројување на кусурот;
 • Едноставност – побарајте знак, доближете картичка и платете;
 • Поголема сигурност - картичката е постојано во Вашите раце;
 • Подобра евиденција на плаќањата.
 • 3D Secure заштита при плаќање на интернет
 • Располагање со потребната валута насекаде во светот, располагање со потребните средства 24 часа во денот, 7 дена во неделата
 • 24-часовна поддршка за корисниците, насекаде во светот
 • Нарачки и плаќање на интернет
 
ova mozda treba da nosi na forma za appliciranje za e banking idk bash