УНИкатни Бизнис Е-пакети

Заштедете со најдоброт месечен пакет за Вашата компанија! Пакет со СИТЕ најкористени банкарски продукти во ЕДНО!

Е-Пакет Мини

Без месечно одржување на сметка

30 интерни плаќања

10 КИБС налози

2 МИПС налози

/

/

Цена месечно

590 МКД

Е-Пакет

Без месечно одржување на сметка

НЕОГРАНИЧЕНИ интерни плаќања

20 КИБС налози

5 МИПС налози

/

/

Цена месечно

990 МКД

Е-Пакет Плус

Без месечно одржување на сметка

НЕОГРАНИЧЕНИ интерни плаќања

20 КИБС налози

5 МИПС налози

НЕОГРАНИЧЕНИ приливи

3 девизни плакања со SHA трошоци

Цена месечно

1.990 МКД

Со избор на било кој Е-Пакет ДОБИВАТЕ и ЗАШТЕДУВАТЕ

Платежна сметка

Користете бројни погодности кај сите продукти на Банката, отворете платежна сметка во УНИ Банка на која ќе ги примате Вашите приливи.

Поволности

Без надомест за отворање.
Tраен налог за Вашите тековни обврски.
Извршувај ги сите банкарски операции преку електронското банкарство (e-unibanka.mk) или мобилното банкарство (Мy Unibank) достапни 24/7 и искористи ги поволностите, како:
  • Плаќања во денари и девизи до 5 пати пониски трошоци во однос на хартиените плаќања;
  • Инфо за движењето и состојбата на платежните сметки, депозити, кредитни картички;
  • Подмирување на обврските за кредитни картички со 30 пати пониски трошоци;
  • Отворање на сметки и депозити и надополнување на депозитите во секое време;
  • Процесирање на налози од фајл;
  • Купување и продавање на валута;
  • Курсни листи.

Дозволено пречекорување

Поволности

Лимит: до 20 % од остварени годишни приливи;
Рок: до 12 месеци со можност за пролонгирање;
Каматна стапка: во зависност од Вашиот бонитет
ova mozda treba da nosi na forma za appliciranje za e banking idk bash