Потрошувачки кредит

Искористете ги погодностите кои ги нудиме за клиенти со редовни месечни приливи (плати, закупнини) во УНИ Банка!

Без трошоци за аплицирање до 30.09.2024 г.

Не го нарушувајте сопствениот комфор и аплицирајте online.

*Пресметаните износи се од информативен карактер

Поволности

Каматна стапка со Ризико осигурување – ФИКСНА за цело времетрање на кредитот почнувајќи од 5.3% фиксна за првите 2 години. 
СВТ – 7.429%. 
Каматна стапка без Ризико осигурување – ФИКСНА за цело времетрање на кредитот почнувајќи од 5.8% фиксна за првите 2 години
СВТ од 7,087%. 
Рок – До 95 месеци.
Износ на кредит - До 1.500.000 мкд без жиранти.
Доколку правите рефинансирање од друга банка или финансиско друштво Ве ослободуваме од сите трошоци за одобрување.

Станбен кредит

Лесно до сопствен дом!


Не го нарушувајте сопствениот комфор и аплицирајте online

*Пресметаните износи се од информативен карактер

Поволности

Каматна стапка – Од 3.9% фиксна за првите 10 години.
Каматна стапка Ризико – Од 3.7% фиксна за првите 10 години.
Рок – До 360 месеци.
Можност за грејс период до 12 месеци
Можност за финансирање до 100% од вредноста на понудениот недвижен имот како обезбедување.

Хипотекарен кредит

Финансирај ги сопствените мали и големи проекти!

Не го нарушувајте сопствениот комфор и аплицирајте online

*Пресметаните износи се од информативен карактер

Поволности

Каматна стапка - од 4.5% фиксна за првите 6 год. 
Каматна стапка Ризико – од 4.3% фиксна за првите 6 год. 
Рок – До 240 месеци.
Финансираме до 75% од вредноста на понудениот недвижен имот како обезбедување
Без трошок за проценка на имотот, освен првата година.

УНИПлус КРЕДИТ

Твоите амбиции нека станат реалност!

ova mozda treba da nosi na forma za appliciranje za e banking idk bash