Депозит Фикс

Мислам на иднината, вложувам сигурно! Прилагодете ја заштедата на своите потреби и можности!

За депозит во износ повисок од 1.000.000 мкд, имате можност за стимулативна каматна стапка. Ве молиме посетете ја најблиската експозитура на УНИБанка!

*Пресметаните износи се од информативен карактер

Поволности

Фиксна каматна стапка до 3.9%
Мoжност за дополнителни вложувања во секое време!
Следете го растот на депозитот преку електронско и мобилно банкарство!
Депозитите се осигурани во Фондот за осигурување на депозити.

Умна депозитна сметка

Мислам на иднината, вложувам сигурно! Прилагодете ја заштедата на своите потреби и можности!

Минимален износ за орочување: 15.000 МКД /250 ЕУР

*Пресметаните износи се од информативен карактер

Поволности

Растечка каматна стапка до 5%
Планирајте ги Вашите средства - слободна уплата и исплата на средства од сметката во секое време!
Следете го растот на депозитот преку електронско и мобилно банкарство!
Депозитите се осигурани во Фондот за осигурување на депозити.

Детско штедење

Општи услови

Наменет за малолетни лица - деца до 18 годишна возраст. Депозитот може да се раскине во целост, пред наполнување 18 години на детето, од страна на законскиот застапник (родител или старател) единствено со документ од Центарот за социјални работи или со правосилна судска пресуда.

*Пресметаните износи се од информативен карактер

Поволности

Високи и стабилни каматни приходи – Фиксна каматна стапка до 3,5%.
Зголемувајте го Вашиот депозит со дополнителни вложувања.
Преку електронското и мобилното банкарство следете го растот на Вашиот депозит.
Депозитите се осигурани во Фондот за осигурување на депозити.
ova mozda treba da nosi na forma za appliciranje za e banking idk bash