Инкасо (Лоро)
Девизна наплата од странство по основ на извозни документи на домашното или странско правно лице
Инструментот се користи кај долгорочни репетитивни меѓународни наплати/плаќања за добро познати странски партнери
ova mozda treba da nosi na forma za appliciranje za e banking idk bash