Умна Депозитна Сметка


УМНА ДЕПОЗИТНА СМЕТКА НА 12 МЕСЕЦИ

Карактеристики на умната депозитна сметка:

 • Умна депозитна сметка може да отвори било кое физичко лице клиент на УНИБанка;
 • Период на исплата на камата: 12 месеци;
 • Минимален износ кој треба да се одржува на сметката: 15.000 ден/ 250 евра;
 • Валута: денари/евра;
 • Слободна уплата на средства;
 • Исплата на средства од сметката во секое време;
 • Без провизии при уплата и исплата од сметката;
 • Без  трошоци за отварање и одржување на сметката;
 • Средствата на депозитната сметка се осигурани во Фондот за осигурување на депозити на Р. Македонија.

 

Каматни стапки за умна депозитна сметка во денари:

период

1-виот период

2-иот период

3-иот период

4-иот период

5-иот период

6-иот период

каматна стапка

0.30%

0.40%

0.50%

0.60%

0.70%

0.80%

период

7-иот период

8-иот период

9-иот период

10-иот период

11-иот период

12-иот период

каматна стапка

1.30%

1.80%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

 

Каматни стапки за умна депозитна сметка во евра:

период

1-виот период

2-иот период

3-иот период

4-иот период

5-иот период

6-иот период

каматна стапка

0.30%

0.40%

0.50%

0.55%

0.60%

    0.65%

период

7-иот период

8-иот период

9-иот период

10-иот период

11-иот период

12-иот период

каматна стапка

0.70%

0.75%

0.80%

1.00%

3.00%

4.00%

 

Дополнителни информации:

 • На состојбата на депозитот се исплаќа камата по фиксни каматни стапки важечки за соодветниот каматен период, согласно табелата;
 • Каматните стапки од табелата не важат за делот од состојбата на сметката кој е над состојбата на сметката од првиот ден од четвртиот месец. На тој износ се пресметува камата по годишна каматна стапка од 0,50%;
 • Каматата се исплаќа по истекот на 12 месеци или при затварање на депозитната сметка;
 • При неисполнување на условот за минимален износ и по истекот на 12 месеци се пресметува камата по видување.

УМНА ДЕПОЗИТНА СМЕТКА НА 24 МЕСЕЦИ

Карактеристики на умната депозитна сметка:

 • Умна депозитна сметка може да отвори било кое физичко лице клиент на УНИБанка;
 • Период на исплата на камата: 24 месеци;
 • Минимален износ кој треба да се одржува на сметката: 15.000 ден/ 250 евра;
 • Валута: денари/евра;
 • Слободна уплата на средства;
 • Исплата на средства од сметката во секое време;
 • Без провизии при уплата и исплата од сметката;
 • Без  трошоци за отварање и одржување на сметката;
 • Средствата на депозитната сметка се осигурани во Фондот за осигурување на депозити на Р. Македонија.

 

Каматни стапки за умна депозитна сметка во денари:


период

1-виот период

2-иот период

3-иот период

4-иот период

5-иот период

6-иот период

каматна стапка

0.30%

0.40%

0.50%

0.60%

0.70%

0.80%

период

7-иот период

8-иот период

9-иот период

10-иот период

11-иот период

12-иот период

каматна стапка

0.90%

1.00%

1.10%

1.50%

2.00%

2.30%

период

13-иот период

14-иот период

15-иот период

16-иот период

17-иот период

18-иот период

каматна стапка

2.50%

3.00%

3.10%

3.30%

3.50%

4.00%

период

19-иот период

20-иот период

21-иот период

22-иот период

23-иот период

24-иот период

каматна стапка

4.10%

4.30%

4.50%

5.00%

6.00%

7.00%

 

Каматни стапки за умна депозитна сметка во евра:


период

1-виот период

2-иот период

3-иот период

4-иот период

5-иот период

6-иот период

каматна стапка

0.30%

0.40%

0.50%

0.55%

0.60%

    0.65%

период

7-иот период

8-иот период

9-иот период

10-иот период

11-иот период

12-иот период

каматна стапка

0.70%

0.75%

0.80%

0.85%

0.90%

1.00%

период

13-иот период

14-иот период

15-иот период

16-иот период

17-иот период

18-иот период

каматна стапка

1.10%

1.20%

1.30%

1.40%

1.50%

1.60%

период

19-иот период

20-иот период

21-иот период

22-иот период

23-иот период

24-иот период

каматна стапка

1.70%

1.80%

1.90%

2.00%

4.00%

6.00%

 

Дополнителни информации:

 • На состојбата на депозитот се пресметува камата по фиксни каматни стапки важечки за соодветниот каматен период, согласно табелата;
 • Каматните стапки од табелата не важат за делот од состојбата на сметката кој е над состојбата на сметката од првиот ден од четвртиот месец. На тој износ се пресметува камата по годишна каматна стапка од 0,50%;
 • Каматата се исплаќа по истекот на 24 месеци или при затварање на депозитната сметка;
 • При неисполнување на условот за минимален износ и по истекот на 24 месеци се пресметува камата по видување.