Кредит за обртни средства

УНИБанка АД одобрува кредити за финасирање на разни видови на обртни средства при купување на суровини, производи за продажба, подготовки за извоз, за дневна-тековна ликвидност и др.


Услови

  • износ: во зависност од потребите и бизнисот на клиентот;
  • рок: во зависност од потребите и деловниот циклус на клиентот,  максимум до 24 месеци;
  • каматна стапка: се договара во зависност од бизнисот, бонитетот на клиентот, понуденото обезбедување, очекуваните приливи од земјата и странство и другите деловни активности со Банката;
  • обезбедување: УНИБанка АД прифаќа секаков вид на понудено обезбедување доколку истото поседува документи за сопственост и проценка на неговата вредност  која би го покривала долгот кон Банката согласно дефинираните услови.

ДОКУМЕНТИ


Калкулатор за кредити
Износ на кредитот
Годишна каматна стапка %
Број на рати
Месечна рата
*Калкулаторот е информативен.
За точна пресметка ве молиме обратете се во најблиската експозитура