Издавање сефови

Зошто вашите вредности да бидат лесен плен за секого? Ставете ги на сигурно место.

УНИБанка А.Д. Скопје ви овозможува да изнајмите сефови за сигурно чување на вашите вредности, и тоа под следниве услови:

 

Изнајмување на сефови
мал сеф 250,00 мкд месечно - со вклучен ДДВ
мал сеф 2.500,00 мкд годишно - со вклучен ДДВ
голем сеф 350,00 мкд месечно - со вклучен ДДВ
голем сеф 3.500,00 мкд годишно - со вклучен ДДВ