Сигурност на картичките

Сигурност на картичките

Трансакциите со MasterCard/Visa кредитните и дебитните картички се гарантирани електронски операции на POS терминалните уреди и банкоматите со авторизација од Банката - издавач. Проверка на корисникот на картичката се извршува со приложување потпис или внесување на PIN-от.