Гаранциско работење

Гаранциското работење

УНИБанка АД ги поддржува своите клиентите во делот на целокупното гаранциско работење како и издавање на писма за намери.

Банката ги издава следните денарски и девизни банкарски гаранции на правни лица:

  • Лицитациони гаранции
  • Чинидбрени гаранции
  • Платежни гаранции
  • Авансни гаранции
  • Царински гаранции со сите нивни подтипови

 

Банката издава писма намери на своите клиенти кон разни видови на институции и организации, согласно потребите на клиентот.


ДОКУМЕНТИ