Платен промет

БРЗ, СИГУРЕН И ЕФИКАСЕН ПЛАТЕН ПРОМЕТ

Како модерна банка се стремиме кон поддржување на новите информациони технологии и софистицирани начини на информирање на своите клиенти, обезбедува сигурност и оперативана достапност како и рамноправност и еднаков третман на сите свои коминтенти.

БРЗ, СИГУРЕН И ЕФИКАСЕН ПЛАТЕН ПРОМЕТ
Над 200.000 задоволни клиенти – бидете дел од нив.
Платниот промет на УНИБанка Ви овозможува:

  • Отворање на една или повеќе сметки во било која експозитура
  • Уплата исплата – на кој било шалтер
  • Реализација на налогот во интерното банкарско плаќање во моментот кога е поднесен налогот
  • Меѓубанкарски трансфери веднаш по одобрувања на средства на сметка на Банката
  • Доставување на изводи а промена на сметка по електронски пат или на шалтер во Банка
  • Тајност за Вашата сметка и средства на неа

Секојдневно нудиме услуги преку мрежата на своите експозитури распространети во сите поголеми градови на подрачјето на Р. Македонија. Големата мрежа на коресподенти односи со странство овозможуваат трансакциите со странство да се извршуваат брзо и евтино.

Апликација за регистрирање на клиенти - правни лица

Тарифа на надоместоци и провизии за услуги од платен промет што ги врши УНИБанка АД Скопје