П О В И К

За учество на  Вонредна седница на Собранието на акционерите на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, која ќе се одржи на ден 27.08.2018  година, во просториите на банката на ул.Максим Горки бр.6 Скопје, со почеток во 11,00 часот

Прочитај повеќе
ONLINE apliciranje Проверка на состојба на картичка