П О В И К

За учество на  26-та Редовна годишна седница на Собранието на акционерите на Универзална Инвестициона Банка АД Скопје, која ќе се одржи на ден 17.05.2018 година, во просториите на банката на ул.Максим Горки бр.6 Скопје, со почеток во 11,00 часот

Прочитај повеќе
ONLINE apliciranje Проверка на состојба на картичка