• 1% рефундирање од износот на секое купување над 300 мкд
  • БЕЗ ограничување на трговците
  • БЕЗ ограничување на локацијата на продажните места
  • БЕЗ ограничување на производите
  • БЕЗ максимален износ за плаќање
  • БЕЗ лимит на износот кој Ви го враќаме на располагање
  • Средствата се враќаат на Ваша трансакциска сметка 10 дена по изминување на месечниот циклус
  • Вратените средства може да ги користите кога, каде и за што ќе посакате


ПРОМОТИВЕН ПЕРИОД ДО 31.12.2017