Здравствени ординации

Продажно место

Адреса

Дејност

ПЗУ ДЕНТОМЕДИКА СРБИНОВСКИ бул. Партизански одреди бр. 97/2, Скопје стоматолошка ординација
КРУНА МС Кеј 13 Ноември, ГТЦ стоматолошки услуги
ПЗУ ОПТИКО МЕДИКО Скопје ул. Миле Поп Јорданов бр.44 ординација за офталмологија