Девизен пазар

Купување/Продажба на странски платежни средства

Купопродажба на девизи за денари за правни и физички лица - резиденти и нерезиденти на девизниот пазар, се врши согласно важечката курсна листа  за девизен пазар на Банката или  со котирање на повластени пазарни курсеви за промптнa купопродажба на девизи.

Купопродажба на девизи се врши секој работен ден од 08:00 до 16:00

Предмет на купопродажба се валутите објавени на курсната листа на Банката.

За сите подетални информации можете да се обратите во најблиската експозитура на Уни Банка А.Д. Скопје

Корисни линкови:


Курсна листа 16.11.2018

        Менувачница
Девизен пазар
Валута Ознака Пар Среден Куповен Продажен Куповен Продажен
Британска фунта GBP 1 69.58 68.12 70.85 68.22 70.75
Швајцарски франк CHF 1 54.10 52.05 55.46 52.25 55.36
Шведска круна SEK 1 6.00 5.90 6.11 5.91 6.09
Норвешка круна NOK 1 6.40 6.31 6.52 6.32 6.50
Јапонски јен JPY 1 0.48 0.45 0.51 0.45 0.51
Данска круна DKK 1 8.24 8.10 8.38 8.12 8.36
Канадски долар CAD 1 41.13 39.68 42.40 39.88 42.30
Австралиски долар AUD 1 39.51 38.07 40.67 38.17 40.57
Бугарски лев BGN 1 31.44 0.00 0.00 31.25 31.72
Евро EUR 1 61.49 61.35 61.80 61.35 61.80
Американски долар USD 1 54.39 53.37 55.18 53.47 55.08

Графички приказ за последните 10 дена