Кредит за студентски патувања

 

Со УНИБанка и КОУЗОН, АС ТРАНС, ВИКИНГ ТРАВЕЛ, WAY 2 USA, патувајте низ целиот свет и заработете!

Износ на кредитот до 240.000 мкд.
Рок на кредитот до 36 месеци.
Грејс период 5 месеци.
Каматна стапка

референтна каматна стапка објавена од НБРМ (за период од 01.01.2017 – 30.06.2017 = 3,75%) + 8%

(Годишни стапки на вкупни трошоци)

Метод на пресметка Пропорционален
Провизија за управување на кредитот 2% + 600,00 денари
Провизија за предвремено враќање 0%
Обезбедување Кокредитобарател со еден или двајца жиранти
 • Желба да патуваш и да заработиш
 • Одбери ја дестинацијата која ја посакуваш
 • Пополни Апликација за студентски кредит
 • Фотокопирај ја твојата Лична карта
 • Фотокопирај го и твојот ИНДЕКС
 • Профактура
 • Еден ко-кредитобарател....или жирант....
  (родител, брат, сестра, дечкото, девојката, комшијата...)

  ПОДАРОК – VISA Electron или MAESTRO дебитни картички!
Услови кои треба да ги исполнува ко-кредитокорисникот:
 • треба да е кредитоспособно физичко лице македонски граѓанин на возраст од минимум 18 години до макисимално 64 години во кои влегуваат навршените години на старост плус периодот на враќањето кредитот
 • Минимален нето доход од 10.000 МКД без вклучени дополнителни примања;
 • Месечните задршки по основ: 
  - рати од кредити да не поминуваат 50% од декларираниот месечен доход (приходите) и 
  - рати од кредити, рати од кредитни картички (5% од искористен лимит согласно информација од последен кредитен регистар) и рати од дозволено пречекорување (месечна камата, пресметана со највисоката законски дозволена каматна стапка во моментот на анализа, од искористен лимит согласно информација од последен кредитен регистар), да не поминуваат 75% од декларираниот месечен доход (приходите).
 • Месечните задршки по основ: 
  - рати од кредити да не поминуваат 60% од декларираниот месечен доход (приходите) и 
  - рати од кредити, рати од кредитни картички (5% од искористен лимит согласно информација од последен кредитен регистар) и рати од дозволено пречекорување (месечна камата, пресметана со највисоката законски дозволена каматна стапка во моментот на анализа, од искористен лимит согласно информација од последен кредитен регистар), да не поминуваат 80% од декларираниот месечен доход (приходите) за клиенти вработени во МО и МВР, кои земаат плата во УНИБанка.
 • Дополнителни приходи кои можат да се документираат се земаат во предвид при оценка на кредитоспособноста на клиентот по оценка на Банката 

 

Услови кои треба да ги исполнува жирантот:
 1. Минимален нето доход од 10.000 МКД без вклучени дополнителни примања;
 2. Месечните задршки по основ рати од кредити да не поминуваат 50% од декларираниот месечен доход (приходите);
 3. Месечните задршки по основ рати од кредити да не поминуваат 60% од декларираниот месечен доход (приходите) за клиенти вработени во МО и МВР, кои земаат плата во УНИБанка;
 4. Дополнителни приходи кои можат да се документираат се земаат во предвид при оценка на кредитоспособноста на клиентот по оценка на Банката
Документи

За студентот:

За ко-кредитобарателот:

 • Потврда за вработување и лични примања
 • Административна забрана (два примероци)
 • Заверени рекапитулари за последни 6 месеци (за вработени во приватен сектор);
 • Договор за вработување, односно М1/М2 (за вработени во приватен сектор);
 • Копија од претходни договори за вработување на вработени на определено време;
 • Важечки документ за лична идентификација. 
  

Калкулатор за кредити
Износ на кредитот
Годишна каматна стапка %
Број на рати
Месечна рата
*Калкулаторот е информативен.
За точна пресметка ве молиме обратете се во најблиската експозитура